station Wildert in 1990

Station Wildert

Terug naar de stationspagina
1927 1970 1990 2010

De Loskade

De loskade te Wildert was eigendom van de Belgische Spoorwegen. Naast het laden en lossen van goederen, zoals kolen en kunstmeststoffen werden er ook wagons met hout geladen. Vandaar de bijnaam “de Houtkaai”.

Toegang naar de loskade vanuit Essen. (links op de foto)

M. Wijnands, een houthandelaar uit Diest, huurde van de Belgische spoorwegen een deel van de kade en kocht een perceel landbouwgrond. Hierop werden naast een huis voor de toezichter, ook stallen gebouwd als logement voor de werkpaarden.

Zo ontstond rondom de loskade een hele industrie. Het hout werd vanuit de Essense en Wildertse bossen aangevoerd. De boomstammen werden per paard uit de bossen gesleept, waar ze vervolgens met behulp van man- en paardenkracht op een vrachtwagen geladen werden, om zo naar de houtkaai te transporteren. Op de Houtkaai werden de stammen gesorteerd op dikte, waarna ze met de hand op lengte werden gezaagd. Het gezaagde hout werd vervolgens in open goederenwagens gestapeld. Een rangeerlocomotief zorgde voor de aanvoer van lege wagons en afvoer van de geladen wagons. Na het rangeren werd het hout met behulp van andere treinen naar de Limburgse mijnen getransporteerd. Hier werd het hout gebruikt als mijnhout, voor het stutten van mijngangen bij de ontginning van steenkool.

Na de tweede wereldoorlog deed de modernisatie zijn intrede. Een elektrische zaag, en een lopende band verlichtten het werk. De bedrijvigheid nam stillaan af, waadoor de loskade werd opgebroken en de natuur weer overheerste.

Bovenstaande foto werd gemaakt op 31 oktober 2007. Bij het vernieuwen van de perrons, werden de struiken opnieuw verwijdert. Volgende foto werd genomen op 9 april 2010.