station Essen in 1915

Station Essen

Terug naar de stationspagina
1915 1980 1995 2010

De loskade voor het vee

Omdat Essen het eerste spoorwegstation is op Belgische bodem, werd al het inkomende en uitgaande goederen, gekeurd door de douane. Ook het vee werd gekeurd. Hiervoor bouwde men in 1896 de "Veestallen" of quarantainestallen. Het vee werd vooralleer het de grens overstak, gekeurd, gewogen en gebrandmerkt door een aangestelde rijksveearts. Vervolgens werden de dieren een tijd in quarantaine geplaatst, vooraleer ze verkocht werden. Het vee kwam meestal per trein aan. Daarvoor werd er een zijspoor met loskade en weegbrug vlak tegenover de quarantainestallen aangelegd.

Het woord "quarantaine" betekent "veertig dagen" en het was inderdaad een periode waarin de dieren onder medisch en ander toezicht bleven vooraleer ze goed bevonden werden voor de dienst of ... consumptie.
Het was aldus een middel om te voorkomen dat besmettelijke ziekten van mens en dier het land binnenkwamen. De periode van veertig dan werd geleidelijk aan afgezwakt tot enkele weken, later enkele dagen tot het helemaal niet meer nodig bleek. Een oormerk dat na het onderzoek werd aangebracht volstond in de E.E.G.

De loskade voor het vee werd in 1955 vernieuwd. De loskade beschikte vanaf toen nog maar over één spoor.

Op deze plaats werden vroeger de beesten voor de quarantainestallen gelost. Onder de bomen en het struikgewas licht nog steeds de loskade. (06 maart 2009)

De vroegere toegang naar de loskade. (06 maart 2009)

Tussen de bomen ligt de loskade. (06 maart 2009)

Bronnen