Station Kapellen

Terug naar de stationspagina
1940 1970 1990 2010
 

Overweg 25 + routehuis

Zoals vele overwegen werd ook overweg 25, aan de Antwerpsesteenweg te Kapellen, beveiligd met schuifbarelen. Deze barelen werden bediend door een baanwachter die in de baanwachterswoning naast de overweg woonde.

Een stoomlocomotief van het type 32 (latere type 44) reed met een goederentrein richting Antwerpen. Merk naast de baanwachterswoning het imposante kandelaarssein op. Dit sein beveiligde de wissels voor het stationsgebouw en duidde de reisweg aan. Bovenstaande foto werd rond 1910 genomen.

De baanwachterswoning werd afgebroken nadat de overweg geautomatiseerd werd. In een klein gemetseld huisje naast de overweg werd de bedieningsaparatuur van de overweg onder gebracht.

Ongeval Beneluxtrein

Op maandag 26 maart 1979 om 16.52 vertrok te Antwerpen een beneluxtrein (E130) met 300 passagiers aan boord richting Amsterdam. Omstreeks 17.08 botste deze trein met volle snelheid tegen een kermiswagen die was klemgeraakt op de overweg (25) aan de Antwerpsesteenweg te Kapellen.

Omstreeks 17u arriveerden aan de overweg twee Nederlandse kermiswagens met opleggers. Deze waren zwaar geladen met het geraamte van een reuze carrousel die in Rijsel moest opgebouwd worden. De eerste vrachtwagen raakte niet verder dan halfweg de bolle overweg. De chauffeur probeerde nog voor en achteruit te rijden, maar dit lukte niet. Kort daarop sloot de overweg voor de aanstormende beneluxtrein.

Wanneer de slagbomen dicht gingen sprongen de chauffeur en zijn begeleider uit de cabine en liepen in de richting van Antwerpen om de trein tegen te houden. De begeleider en chauffeur uit de tweede vrachtwagen liepen over het spoor richting Roosendaal, omdat niemand van de kermismensen wist uit welke richting de trein kwam.
Doordat de overweg vlak achter een bocht lag, was het zicht van de machinist sterk belemmerd en kon hij niet niet meer remmen.
De oplegger, die midden op de sporen stond, spatte uiteen. De truck werd samen met de bovenleidingspalen in de Lucien Bevernagestraat geslingerd. De straat lag bezaaid met brokstukken, palen en geplooid ijzer.

Door de klap werd de locomotief uit de sporen getild. Raakte los van het treinstel en keerde 180°. Zo kwam hij op een overwegkeet terrecht. De rijtuigen bolden nog een 250-tal meter verder in de richting van Nederland. Zij duwden de buizenstelsels van de carrousel voor zich uit.
De chauffeurs van de tweede vrachtwagen werden in de rug gegrepen, door de op drift geslagen locomotief, toen zij noordwaarts liepen. De trekker boorde zich door de bermen en sleurde nog een seinwachterhuisje en bovenleidingpalen mee.
De machinist van de trein, had de ramp zien aankomen en sprong op het laatste ogenblik achter in zijn cabine. Hij werd, gewond aan rug en knie, overgebracht naar het ziekenhuis.

In deze onoverzichtelijke chaos begonnen moeizaam de berging- en opruimingswerken uitgevoerd door de brandweer van Kapellen en de civiele bescherming. Rijkswacht en politie hielden de massa nieuwsgierigen op afstand. Men had alle moeite om het publiek van de afgeknapte bovenleidingen weg te houden.
Tussen redders en kijkers doorzochten de Nederlandse treinreizigers hun weg op zoek naar bussen die hen over de grens konden brengen.

Het internationaal treinverkeer met Nederland werd volledig afgesloten. Tussen Berchem en Roosendaal, werden door de NMBS, bussen ingelegd. De volgende dag, 27 maart 1979, werden de grote middelen gehaald om te starten met de opruimingswerken.

Het treinverkeer werd diezelfde dag opnieuw opgestart met diesellocomotieven. Omdat de seininstallaties nog beschadigd waren, moest voorzichtig worden gereden met de nodige vertragingen tot gevolg.

29 maart 1979, werd met behulp van 2 kranen van Sarens, de locomotief uit de spoorwegberm geborgen. De mannen van Sarens hadden een ganse dag nodig om de klus te klaren. Eerst werd het onderstel van de locomotief losgemaakt. Vervolgens kon men het bovenste gedeelte van de trein optillen en apart van het onderstel vervoeren. Beide delen werden laat op de avond vervoerd naar de Centrale Werkplaats te Mechelen. De locomotief werd later terug hersteld maar werd verwisseld met de 2504. Deze stond toen in de werkplaats voor een revisie en werd direct omgebouwd als meerspanningslocomotief 2557 (II).

Tenslotte legde de arbeiders nog de laatste had aan de vernieuwing van de sporen, seininstallaties en de overweg.

Door dit ongeval kwam de discusie om de overweg af te schaffen weer boven. Sinds 1956 was er reeds een Koninklijk Besluit verschenen die de overweg verving door een brug of tunnel. In oktober 1986 keurde de gemeente Kapellen het plan van de NMBS goed om een tunnel aan te leggen. Er was geen geld en het Koninklijk Besluit werd ingetrokken.

In 2000 werden deze plannen opnieuw op tafel gelegd. Na de goedkeuring door de gemeenteraad in juni 2002, kon men op 15 november 2004 beginnen met het slopen van enkele woningen om plaats te maken voor de tunnel. Op zaterdag 26 augustus 2006 werd de tunnel plechtig geopend. Zo werd overweg 25, na 152 jaar, buiten dienst gesteld.

afbraak

Bronnen